PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Premise ale modernizării parlamentului românesc prin prisma Regulamentului Organic (1831)

1.1 Aspecte istorice şi noţionale privind esenţa instituţiei ’’puterii legislative’’

1.2 Geneza şi principalele prevederi ale Regulamentului Ţării româneşti

1.3 Organizarea puterii legislative a Principatului român pe calea modernizării conform documentului constituţional

 

CAPITOLUL II. Statutul organului legilslativ suprem în Principatul român ca efect al convenţiei de la Paris (1856)

2.1 Necesitatea deschiderii lucrărilor Conferinţei de Pace de la Paris şi chestiunea unirii Principatelor române

2.2 Activitatea Divanurilor ad-hoc

2.3 Formarea şi funcţionarea Parlamentului român potrivit dispoziţiilor Convenţiei de la Paris

 

CAPITOLUL III. Modernizarea Parlamentului României prin prisma prevederilor primei Constituţii Româneşti de la 1866

3.1 Premizele adoptării Constituţiei din 1866

3.2 Conţinutul Constituţiei din 1866 privitor la funcţionarea instituţiei legislative

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top