Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

 

I. REPERCURSIUNI GENERALE

 

1.1 Fundamentarea conceptuală a termenului de politică externă

1.2 Ambiguitatea regiunii Sud-Estului Europei în a doua jum a sec al XVIII  -lea

1.3 Consolidarea puterii Rusiei în timpul Ecaterinei a II-a

 

 

II. EXPANSIUNEA POITICII EXTERNE A RUSIEI ÎN SUD-ESTUL EUROPEI ÎN A DOUA JUM A SEC AL XVIII-LEA

 

2.1 Politica externă Rusă şi chestiunea împărţirii Poloniei

2.2 Războaiele dintre Imperiul Otoman şi Rusia pe timpul Ecaterinei a II-a şi anexarea Crimeii

2.3 ’’Proiectul grecesc’’ al Ecaterinei a II-a şi acţiunile de politică externă

 

 

III. CHESTIUNEA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN TIMPUL DOMNIEI ECATERINEI A II-A

 

3.1 Consolidarea statului Moldvei şi Ţării Româneşti sub protectoratul rusesc şi pacea de la Kuciuk-Kainargi

3.2 Premizele semnării şi conţinutul Tratatului de pace de la Iaşi (1792) şi interesele Rusiei

 

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top