PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice ale problemelor de etică în afaceri......................................................................................................... 6

1.1 Etica afacerilor - esenţa, rol şi apreciere.................................................... 6

1.2 Problemele şi principiile de bază ale afacerilor etice................................... 11

 

 

CAPITOLUL II. Diagnosticul situaţiei economico-financiare la nivelul activităţii ’’Migdal P’’ SA..................................................... 15

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură.............. 15

2.2 Analiza rezultatelor de bază a activităţii economico-financiare a întreprinderii ’’Migdal P’’ SA............................................................................................................... 18

2.3 Etica de afaceri şi responsabilitatea socială a ’’Migdal P’’ SA................... 34

 

 

CAPITOLUL III. PROBLEME ŞI PERSPECTIVE DE ETICĂ ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢII ’’Migdal P’’ SA....................................................................... 41

3.1 Dimensiunea comunicaţională a eticii în contextul activităţii organizaţiei ’’Migdal P’’ SA..................................................................................................................... 41

3.2 Imaginea organizaţională a ’’Migdal P’’ SA. şi impactul acesteia asupra competitivităţii pe piaţa autohtonă............................................................................................... 48

3.3 Acţiuni de promovare a eticii organizaţiei ’’Migdal P’’ SA........................ 54

 

CONCLUZII...................................................................................................... 76

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 79

ANEXE.............................................................................................................. 80

Back to top