PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................................................ 3

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVELUL ORGANIZAŢIEI.......................................................................................................................... 6

1.1 Noţiuni generale privind planificarea strategică................................................................. 6

1.2 Tipuri de strategii şi esenţa lor............................................................................................ 13

1.3 Etape principale ale procesului de planificare strategică la nivelul organizaţiei................. 18

 

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a întreprinderii ’’Elita 5’’ 26

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură.................................... 26 

2.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază............................................................... 35

2.3 Mediul intern şi extern al întreprinderii „Elita-5”............................................................... 41

 

CAPITOLUL III. ROLUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII........................................................................................... 51

3.1 Utilizarea strategiilor de management de către întreprinderile din Republica Moldova.... 51

3.2 Esenţa procesului planificării strategice la nivelul întreprinderii ’’Elita 5’’........................ 59

3.3 Strategii şi tactici moderne utilizate în procesul de planificare strategică.......................... 64

 

CONCLUZII.................................................................................................................................. 67

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 69

ANEXE........................................................................................................................................... 72

Back to top