Cuprins:

 

 

INTRODUCERE

 

Capitolul I. Rolul tehnologizării în activitatea întreprinderii: aspecte general-metodologice

1.1 Fundamente teoretice privind tehnologizarea întreprinderii

1.2 Actualitatea procesului de modernizare a tehnologiilor şi a tehnicii

1.3 Eficientizarea proceselor şi metodelor la introducerea tehnologiilor şi tehnicilor noi

 

Capitolul II. Diagnosticul situaţiei economico-financiare în cadrul întreprinderii ’’AG Advertising’’ SRL

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură

2.2 Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii

2.3 Argumentarea necesităţii introducerii tehnologiilor şi a tehnicii noi la nivelul activităţii întreprinderii ’’AG Advertising’’ SRL

 

Capitolul III. Strategii şi tactici moderne privind introducerea tehnologiilor şi a tehnicii noi în cadrul întreprinderii

3.1. Implementarea tehnologiilor moderne în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova

3.2. Îmbunătăţirea serviciilor prestate de către ’’AG Advertising’’ SRL prin introducerea noilor tehnologii

3.3. Practica mondială de introducere a tehnologiilor şi tehnicii noi

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top