PLAN:

 

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

 

Capitolul I Orientarea către client – principiu al managementului calităţii............................ 6

1.1 Noţiunea de client şi poziţia sa în sistemul integrat al calităţii.......................... 6

1.2 Componenetele triunghiului calităţii şi rolul în atragerea clientului.................... 7

1.3 Cerinţele clientului şi importanţa sa asupra promovării managementului calităţii.... 16

 

 

Capitolul II Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii ’’PazGlobal’’ SRL.................. 21

2.1 Evoluţia şi activitatea ’’PazGlobal’’ SRL..................................................... 21

2.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a întreprinderii..................... 29

2.3 Analiza sistemului de management al resurselor umane.................................. 34

 

Capitolul III Planul de măsuri privind orientarea activităţii ’’PazGlobal’’ SRL către clienţi - condiţie de bază a competitivităţii întreprinderii.............................................................................. 41

3.1 Argumentarea etapelor elaborării, implementării şi certificării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul ’’PazGlobal’’ SRL................................................................... 41

3.2 Implementarea managementului calităţii prin orientarea către client - fundamentul îmbunătăţirii continue a activităţii ’’PazGlobal’’ SRL............................................... 50

3.3 Propuneri de imbunatatire a activităţilor ce vizează strategiile orientate către client 52

 

CONCLUZII.......................................................................................................... 57

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................... 59

Back to top