PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Noţiuni de bază ale managementului securităţii şi sănătăţii în muncă.......................................................................................................................... 6

1.1 Abordări teoretice ale managementului SSM............................................. 6

1.2 Actualitatea procesului de modernizare ale managementului SSM............... 17

1.3 Eficientizarea proceselor şi metodelor în domeniul SSM............................ 24

 

CAPITOLUL II. Aplicatibilitatea managementului SSM (în baza datelor SRL "Paz Global")........................................................................................................... 29

2.1 Metode şi tehnici de evaluare a SSM în cadrul întreprinderi....................... 29

2.2 Analiza activităţii economico - financiare a întreprinderii............................ 33

2.3 Monitorizarea SSM în cadrul întreprinderii............................................... 38

 

CAPITOLUL III. Strategii de reducere a accidentelor de muncă şi îmbunătăţirea nivelului de SSM.............................................................................................. 46

3.1 Practici moderne de prevenire şi reducere a riscurilor de muncă................. 46

3.2 Racordarea cadrului legal la standardele internaţionale privind SSM........... 48

3.3 Strategii de implementare a sistemului de management al SSM................... 54

 

CONCLUZII...................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 62

ANEXE.............................................................................................................. 64

Back to top