PLAN:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

Capitolul I. Auditul sistemului de management al calităţii: aspecte general-noţionale     6

I.1 Esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii în întreprindere..................................................................................................... 6

I.2 Auditul – eatapă importantă în exprimarea veridicităţii calităţii şi eficacităţii producţiei întreprinderii.................................................................................... 15

I.3 Conţinutul şi esenţa etapelor auditului sistemului de management al calităţii  19

 

Capitolul II. Diagnosticul situaţiei economico-financiare la nivelul activităţii SA ’’BUCURIA’’................................................................................................... 25

II.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură...... 25

II.2 Analiza rezultatelor de bază a activităţii economico-financiare a întreprinderii.......................................................................................................................... 31

II.3 Analiza sistemului de producere al întreprinderii.................................. 42

II.4 Analiza sistemului de management al resurselor umane........................ 45

II.5 Analiza sistemului de management al calitatii....................................... 52

 

Capitolul III. Rolul auditului sistemului de management al calităţii în favorizarea îmbunătăţii continue a producţiei întreprinderii SA ’’BUCURIA’’.............. 55

III.1 Argumentarea etapelor elaborării, implementării şi certificării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul SA ’’BUCURIA’’........................................ 55

III.2 Conţinutul etapelor auditului sistemului de management al calităţii la nivelul SA ’’BUCURIA’’ şi ’’Nefis’’ SRL........................................................................ 64

III.3 Propuneri de imbunătăţire a auditului sistemului de management al calităţii la SA BUCURIA şi ’’Nefis’’ SRL.............................................................................. 68

 

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 71

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 73

ANEXE............................................................................................................. 75

Back to top