PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE........................................ 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL ÎN ÎNTREPRINDERILE CU CAPITAL STRĂIN.............................................. 7

 

1.1 Întreprinderile cu capital străin şi rolul lor în economia contemporană........ 7

 

1.2 Probleme de constituire şi funcţionarea eficientă a întreprinderilor cu capital străin         12

 

CAPITOLUL II PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN ÎNTREPRINDERILE CU CAPITAL STRĂIN.............................................. 19

 

2.1 Rolul şi importanţa capitalului străin. Caracteristica generală a activităţii întreprinderilor cu capital străin în Republica Moldova..................................................................... 19

 

2.2 Aspecte legale cu privire la constituirea şi activitatea întreprinderilor cu capital străin din Republica Moldova............................................................................................ 22

 

2.3 Experienţa internaţională şi tendinţe în managementul contemporan local al întreprinderilor cu capital străin................................................................................................... 27

 

CAPITOLUL III PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII ’’Wholemark-M’’ SRL................................................... 33

 

3.1 Prezentarea generală a activităţii întreprinderii ’’Wholemark-M’’ SRL........ 33

 

3.2 Caracteristica activităţilor de management a întreprinderii ’’Wholemark-M’’ SRL şi particularităţile acestora....................................................................................... 49

 

3.3 Propuneri şi recomandări privind eficientizarea sistemului de management a companiei ’’Wholemark-M’’ SRL....................................................................................... 73

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 89

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 92

ADNOTARE (în română)................................................................................... 95

ADNOTARE (în engleză)................................................................................... 96

ANEXE.............................................................................................................. 97

Back to top