PLAN:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Impactul strategic al calităţii – condiţie în eficienţa activităţii firmei.......................................................................................................................... 6

1.1 Firma: sistem socio-economic complex................................................. 6

1.2 Delimitarea generală a termenului de calitate......................................... 11

1.3 Competitivitatea şi eficienţa activităţii firmei......................................... 20

 

CAPITOLUL II. Descrierea generală a activităţii ÎS ’’Cadastru’’ şi analiza economico-financiară......................................................................................................... 26

2.1 Prezentarea generală a ÎS ’’Cadastru’’.................................................. 26

2.2 Analiza indicatorilor economici de bază ai activităţii ÎS ’’Cadastru’’... 33

 

CAPITOLUL III. Impactul strategic al calităţii asupra eficienţei activităţii ÎS ’’Cadastru’’...................................................................................................... 42

3.1 Caracteristica procesului de implimentare a sistemului de management al calităţii în activitatea ÎS ’’Cadastru’’............................................................................ 42

3.2 Conţinutul etapelor auditului sistemului de management al calităţii la nivelul ÎS ’’Cadastru’’...................................................................................................... 50

3.3 Concluzii şi recomandări....................................................................... 58

 

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 62

ANEXE............................................................................................................. 64

Back to top