PLAN:

 

Introducere........................................................................................................ 3

 

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL TITLURILOR DE VALOARE: DELIMITĂRI GENERAL-METODOLOGICE.................................................................... 7

1.1. Titlurile de valoare – obiectiv al pieţei de capital.................................. 7

1.2. Managementul titlurilor de valoare: rolul şi importanţa la etapa actuală       13

1.3. Regimul juridic al titlurilor de valoare în Republica Moldova.............. 20

 

CAPITOLUL II. Analiza particularităţilor activităţii SA „Fabrica de brînzeturi din Cahul”............................................. 29

2.1. Istoricul şi poziţionarea în ramură a întreprinderii............................... 29

2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii...................................... 40

2.3. Analiza politicii de produs şi a politicii de personal............................. 54

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL TITLURILOR DE VALOARE ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA ÎN ACTIVITATEA SA „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.................................................................................................. 74

3.1. Gestionarea titlurilor de valoare în activitatea SA „Fabrica de brânzeturi din Cahul”............................................................................................................... 74

3.2. Managementul acţiunilor...................................................................... 76

3.3. Gestionarea obligaţiunilor.................................................................... 83

Concluzii şi propuneri....................................................................................... 89

 

Încheiere............................................................................................................ 86

Bibliografie....................................................................................................... 90

Adnotare........................................................................................................... 92

Anexe................................................................................................................ 94

Back to top