PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice ale eticII în afaceri.......... 6

1.1 Etica afacerilor - esenţa, rol şi apreciere.......................................................... 6

1.2 Cultura organizaţională şi etica....................................................................... 14

 

 

CAPITOLUL II. Diagnosticul situaţiei economico-financiare la nivelul activităţii ICS ’’Fourchette-M’’............................................ 21

2.1 Prezentarea generală şi descrierea a ICS ’’Fourchette-M’’.............................. 21

2.2 Specificul organizării desfacerilor în cadrul ICS ’’Fourchette-M’’................... 26

2.3 Influenţa cercetării pieţei asupra dezvoltării activităţii de distribuţie a produselor în cadrul ICS ’’Fourchette-M’’......................................................................................... 36

 

CAPITOLUL III. PROBLEME ŞI PERSPECTIVE DE ETICĂ ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢII ICS ’’Fourchette-M’’.............................................................. 42

3.1 Imaginea organizaţională a ICS ’’Fourchette-M’’ şi impactul acesteia asupra competitivităţii pe piaţa autohtonă........................................................................ 42

3.2 Etica afecerilor şi responsabilitatea socială................................................ 53

 

 

CONCLUZII...................................................................................................... 66

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 69

ANEXE.............................................................................................................. 71

Back to top