Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Comunicarea – factor indispensabil în activitatea întreprinderilor contemporane................................................................................................... 6

1.1 Aprecieri generale privind comunicarea.......................................................... 6

1.2 Comunicarea în activitatea întreprinderii: funcţii, obiective şi condiţii de realizare       13

1.3 Stiluri de comunicare în activitatea de management a întreprinderii................... 19

 

CAPITOLUL II. Caracteristica generală a întreprinderii............................... 25

2.1 Industria confecţiilor şi poziţia întreprinderii ‘’ZORILE’’ S.A......................... 25

2.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii ‘’ZORILE’’ S.A....................... 30

2.3 Organizarea şi interdependenţa personalului în cadrul intreprinderii ‘’ZORILE’’ S.A. 37

 

CAPITOLUL III. Particularităţile eficientizării procesului de comunicare în activitatea de management a întreprinderii....................................................................... 44

3.1 Performanţele şi mediul comunicaţional a întreprinderii ‘’ZORILE’’ S.A......... 44

3.2 Evaluarea procesului de comunicare în întreprinderea ‘’ZORILE’’ S.A........... 48

3.3 Propuneri privind îmbunătăţirea mediului comunicaţional la întreprinderea ‘’ZORILE’’ S.A........................................................................................................................... 51

 

CONCLUZII...................................................................................................... 65

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 68

ANEXE............................................................................................................. 70

Back to top