Cuprins:

 

Introducere........................................................................................................ 3

 

CAPITOLUL I. NOŢIUNI DE BAZĂ ÎN ABORDAREA ANGAJĂRII ŞI SALARIZĂRII................................................................................................. 8

1.1 Particularităţile procesului de angajare a personalului........................... 8

1.2 Conţinutul activităţii de recompensare a angajaţilor.............................. 12

1.3 Formele de salarizare............................................................................. 21

 

Capitolul II Cercetarea economică a întreprinderii ’’FARMACO’’ SA......... 30

§ 1 Prezentarea generală a întreprinderii....................................................... 30

§ 2 Analiza viabilităţii economice de bază a întreprinderii............................ 35

 

Capitolul III Sistemul recompenselor în cadrul întreprinderii ’’FARMACO’’ SA.......................................................................................................................... 45

§ 1 Structura recompenselor personalului ’’FARMACO’’ SA.................... 45

§ 2 Stabilirea recompenselor şi drepturilor salariale în cadrul ’’FARMACO’’ SA.......................................................................................................................... 51

§ 3 Evaluarea posturilor – procedeu de bază în elaborarea sistemului echitabil de recomopensare în cadrul ’’FARMACO’’ SA.................................................... 55

 

Capitolul IV Concluzii şi recomandări.......................................................... 59

§ 1 Importanţa recompensării salariaţilor ’’FARMACO’’ SA prin promovarea mijloacelor financiare şi non-financiare............................................................. 59

§ 2 Măsuri de eficientizare a sistemului de recompensare în cadrul ’’FARMACO’’ SA..................................................................................................................... 66

 

Concluzii........................................................................................................... 69

Bibliografie........................................................................................................ 72

Back to top