Cuprins:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I Evaluări teoretico-generale ale managementului riscului bancar

1.1 Aspecte generale privind evaluarea noţiunii de risc

1.2 Abordările contemporane privind riscurile în activitatea bancară

1.3 Modele de management al riscului în activitatea bancară contemporană

 

CAPITOLUL II. TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA SISTEMULUI BANCAR ŞI GESTIUNEA RISCULUI

2.1 Prevederile Noului Acord de Capital Basel

2.2 Perfecţionarea activităţilor de gestiune a riscului bancar la etapa actuală

 

CAPITOLUL III Particularităţile de gestiune a riscurilor la nivelul sistemului bancar din Republica Moldova

3.1 Prezentarea generală a sistemului bancar moldovenesc

3.2 Analiza grupurilor de riscuri şi modalităţile de diminuare a lor în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova

3.3 Aspecte generale privind managementul riscurilor bancare şi limitarea lor în cadrul B.C. “Banca Socială” S.A.

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

Back to top