Cuprins:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Responsabilitatea socială în contextul activităţii organizaţiilor economice: aspecte teoretice

1.1 Responsabilitatea socială a organizaţiei de afaceri: conţinut şi particularităţi

1.2 Influenţe şi etică socială ca factor de influenţă a imaginii întreprinderii

1.3 Metode de evaluare a impactului responsabilităţii sociale a întreprinderii asupra procesului managerial

 

CAPITOLUL II. Descrierea şi analiza activităţii întreprinderii ’’La TEA Feerie’’ SRL

2.1 Locul şi rolul organizaţiei de afaceri ’’La TEA Feerie’’ SRL în ramura industriei serviciilor din Republica Moldova

2.2 Analiza indicatorilor economic-financiari a activităţii întreprinderii ’’La TEA Feerie’’ SRL

 

CAPITOLUL III. Particularităţile responsabilităţii sociale a întreprinderii ’’La TEA Feerie’’ SRL

3.1 Elemente generale privind nivelul şi particularităţile responsabilităţii sociale a organizaţiilor de afaceri în Republica Moldova

3.2 Diagnosticarea şi specificul responsabilităţii sociale la nivelul activităţii întreprinderii ’’La TEA Feerie’’ SRL

3.3 Sugestii privind îmbunătăţirea activităţii întreprinderii ’’La TEA Feerie’’ SRL

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top