PLAN:

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ: ASPECTE INTRODUCTIVE

1.1 Noţiuni generale

1.2 Elementele culturii organizaţionale la etapa actuală

1.3 Factorii de influenţă în formarea culturii organizaţionale

 

CAPITOLUL II. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ PRIN PRISM FUNCŢIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR ÎN REPUBLICA MODLOVA

2.1 Impactul culturii organizaţionale asupra valorii de piaţă a întreprinderii

2.2 Analiza relaţiei cultură organizaţională-valoare de piaţă a întreprinderilor în Republica Moldova

2.3 Analiza culturii organizaţionale a întreprinderii „ EFES VITANTA BREWERY S.A

 

Capitolul III IMPACTUL CULTURII ORGANIZAŢIONALE ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII EFES VITANTA BREWERY S.A

3.1 Chestionar privind impedimente în asigurarea unei culturi organizaţionale eficiente la nivelul EFES VITANTA BREWERY S.A

3.2 Locul şi rolul „ EFES VITANTA BREWERY S.Ape piaţa moldovenească a berii

3.3. Analiza economico-financiară a întreprinderii

3.4 Valorile personale a întreprinderii EFES VITANTA BREWERY S.A

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top