PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

I. ASPECTELE TEORETICE ALE ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT A ÎNTREPRINDERILOR MICII ŞI MIJLOCII

1.1 Conceptul de IMM şi locul acestora în economia naţională

1.2 Instrumente ale politicii de stat de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

1.3 Trăsăturile caracteristice ale IMM-urilor ca obiect al managementului

 

II. CARACTERITICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII ,,Vatra Răzăşească’’ SRL

2.1 Prezentarea generală a întreprinderii

2.2 Descrierea afacerii firmei

2.2.1 Analiza potenţialului tehnico-economic

2.2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiare

2.2.3 Analiza potenţialului financiar

2.3 Analiza sistemului de management al întreprinderii ,,Vatra Răzăşească’’ SRL

 

III. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A ÎNTREPRINDERII ,,Vatra Răzăşească’’ SRL

3.1 Caracteristica resurselor umane şi a cadrelor de conducere a SRL

3.2 Evaluarea eficienţii managementului în SRL şi direcţiile de sporire a acesteia

3.3 Particularităţile luării deciziilor în cadrul SRL „” şi perfecţionarea managementului decizional

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top