PLAN:

 

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

CUVINTE CHEIE.............................................................................................. 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

 

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL SISTEMULUI FISCAL – ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE.......................................................................................................................... 9

1.1

.......................................................................................................................... 13

1.3 Sisteme fiscale ale statelor-membre ale UE: modificări şi evoluţii în vederea corelării cu acquis-urile comunitare....................................................................................... 18

 

 

CAPITOLUL II. Managementului sistemului fiscal al Republicii Moldova la etapa actuală........................................................................................................... 40

2.1 Conţinutul raporturilor dintre stat şi contribuabili - obiect al proceselor de management fiscal.................................................................................................................. 40

2.2 Bugetele publice – instrumente de gestiune şi management a veniturilor şi cheltuielilor statului............................................................................................................... 53

2.3 Bugetele contribuabililor – instrumente de gestiune şi management fiscal refolosite de către agenţii economici privaţi...................................................................................... 64

 

 

CAPITOLUL III. SISTEMUL FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA: ALINIERE LA STANDARDELE EUROPENE.......................................................................................................... 68

3.1 Reformele fiscale şi contribuţiile aduse de sistemul fiscal naţional la acumularea resurselor financiare............................................................................................................ 68

3.2 Alinierea sistemului fiscal al Republicii Moldova la standardele europene......... 71

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 79

ADNOTARE..................................................................................................... 82

Back to top