Cuprins:

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. Fundamente de ordin teoretico-metodologic privind managementul stocurilor la intreprindere

1.1 Noţiuni, concepte şi caracteristici generale ale managementului stocurilor

1.2 Tipurile de stocuri şi funcţiile de bază ale managementului stocurilor la întreprindere

1.3 Metode de cuantificare în scopul optimizării activităţii de gestiune a stocurilor

II. Caracteristica generală a întreprinderii ’’Éclair shop’’ SRL

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii ’’Éclair shop’’ SRL

2.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii

2.3 Tipologia mărfurilor diponibile la nivelul activităţii comerciale a ’’Éclair shop’’ SRL

III. Depozitarea mărfurilor la întreprinderea ’’Éclair shop’’ SRL

3.1 Esenţa şi particularităţile managementului stocurilor la întreprinderea ’’Éclair shop’’ SRL

3.2 Studiul opiniei personalului ’’Éclair shop’’ SRL privind esenţa sistemului de stocare a mărfurilor

3.3 Recomandări de eficientizare a managementului stocurilor la întreprinderea

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top