Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Momente general-teoretice privind conflictul în organizaţie: conţinut şi particularităţi

1.1 Percepţii teoretice şi tipologice privind conflictul organizaţional

1.2 Aspecte cauzale privind apariţia conflictelor în organizaţie

CAPITOLUL II. Analiza indicatorilor economici ai activităţii întreprinderii ’’TopSpin Club’’ SRL

2.1 Evaluarea cadrului istoric al întreprinderii ’’TopSpin Club’’ SRL şi cadrul general de activitate

2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiare

2.3 Analiza sistemului de management al întreprinderii

CAPITOLUL III. Conţinutul şi aplicabilitatea metodelor de soluţionare a conflictelor iscate la nivelul activităţii ’’TopSpin Club’’ SRL

3.1 Reguli şi principii de bază în soluţionarea conflictului la nivelul ’’TopSpin Club’’ SRL

3.2 Eficienţa stilului şi aplicarea strategilor în managementul conflictului

3.3 Modalităţi de soluţionare a conflictelor din cadrul ’’TopSpin Club’’ SRL

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

Back to top