Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

I. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV – METODĂ ACTUALĂ DE CONDUCERE.......................................................................................................................... 6

1.1 Conţinutul, importanţa şi tipologia managementului partcipativ......................... 6

1.2 Tehnici de aplicare a managementului participative.......................................... 8

1.3 Motivarea complexă a personalului................................................................. 11

II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII S.A. „PAT-8” DIN CAHUL............................................................................................................. 25

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii „PAT-8” S.A....................................... 25

2.2 Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii „PAT-8” S.A............... 32

III. PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ŞI A MOTIVĂRII COMPLEXE A PERSONALULUI ÎN CADRUL S.A. „PAT-8” DIN CAHUL............................................................................................................. 36

3.1 Promovarea managementului participativ în cadrul S.A. „PAT-8” din Cahul..... 36

3.2 Caracterului participativ al managementului şi a motivării complexe a personalului în cadrul S.A. „PAT-8” din Cahul........................................................................... 44

3.3 Metode de creştere a contribuţiilor personalului la deciziile de management organizaţional.......................................................................................................................... 54

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 62

ANEXE.............................................................................................................. 65

Back to top