Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR

 

INTRODUCERE

 

 

I. PERSONALUL ANGAJAT - potenţial valoros al întreprinderii contemporane

 

1.1 Cercetarea teoriilor fundamentale privind esenţa personalului la nivelul întreprinderii

1.2 Conceptul şi importanţa fluctuaţiei personalului la întreprindere

1.3 Valoarea angajatului la nivelul întreprinderii prin prisma analizei metodelor de utilizare eficientă

 

 

II. DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ŞI PERSONALULUI ÎN CADRUL SRL ’’SANATORIUL STRUGURAŞ’’

 

2.1 Caracteristica şi analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii

2.2 Analiza personalului angajat la nivelul activităţii SRL ’’ Sanatoriul Struguraş’’

2.3 Investiţii în resursele umane

 

 

III. METODE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A PERSONALULUI SRL ’’SANATORIUL STRUGURAŞ’’

 

3.1 Responsabilitatea realizării performante a activităţilor de personal în cadrul SRL ’’ Sanatoriul Struguraş’’

3.2 Activităţile de planificare a personalului

3.3 Avansarea în carieră şi investiţiile în resursele umane

 

 

ÎNCHEIERE

 

BIBLIOGRAFIE

 

ANEXE

Back to top