Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

CAPITOLUL I. PERSONALUL FIRMELOR ŞI IMPORTANŢA UTILIZĂRII ACESTUIA – ASPECTE GENERALE.......................................................... 6

1.1 Cercetarea teoriilor fundamentale privind esenţa personalului unităţii economice........ 6

1.2 Planificarea utilizării resurselor umane în organizaţie........................................ 12

1.3 Valoarea utilizării personalului la nivelul întreprinderii prin prisma analizei criteriilor de eficienţă.............................................................................................................. 16

1.4 Indicatorii eficienţei utilizării capitalului uman la întreprindere........................... 18

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a întreprinderii ’’FELICITA-MOBILE’’ SRL.......................................................................... 23

2.1 Caracteristica şi analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii............ 23

2.2 Analiza resurselor umane la nivelul activităţii ’’FELICITA-MOBILE’’ SRL..... 33

2.3 Investitii în resursele umane........................................................................... 37

CAPITOLUL III. IMPACTUL UTILIZĂRII EFICIENTE A PERSONALULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII ’’FELICITA-MOBILE’’ SRL         43

3.1 Aspectele generale privind factorii ce influenţează procesul utilizării personalului la nivelul ’’FELICITA-MOBILE’’ SRL............................................................................ 43

3.2 Direcţii de optimizare a activităţilor de utilizare a personalului la nivelul ’’FELICITA-MOBILE’’ SRL................................................................................................. 53

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI..................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 61

ANEXE.............................................................................................................. 63

Back to top