Cuprins:

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3

LISTA ABREVIERILOR 4

INTRODUCERE 5

I. PLANUL DE AFACERI – ASPECTE GENERALE 8

1.1 Planul de afaceri ca instrument al planificării şi administrării 8

1.2 Analiza mediului de afaceri şi oportunitatea întocmirii unui plan de afaceri 11

II. CARACTERISTICA ECONOMICO-MANAGERIALĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTRPRINDERII ’’FRUCTAGROCOM’’ CÎ 20

2.1 Caracteristica organizatorică şi economico-financiară a întreprinderii ’’FRUCTAGROCOM’’ CÎ 20

2.2 Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii 24

2.3 Funcţiunile manageriale ale întreprinderii ‘’FRUCTAGROCOM’’ CÎ 29

III. PROIECT – PLAN DE AFACERI PRIVIND FUZIUNEA ŞI ACHIZIŢIILE LA NIVELUL’’FRUCTAGROCOM’’ CÎ CA CONDIŢIE DE BAZĂ ÎN VALORIZAREA ÎNTREPRINDERII 37

3.1 Valorizarea companiei ’’FRUCTAGROCOM’’ CÎ prin intermediul aplicării planului de fuziuni şi achiziţii 40

3.2 Aplicarea noilor forme de achiziţie a materialelor necesare ca efect în sporirea eficienţei afacerii ’’FRUCTAGROCOM’’ CÎ. Cazul serei de tip GEO 90M 52

ÎNCHEIERE 58

BIBLIOGRAFIE 60

ANEXE 63

Back to top