Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

I. Echipa DE MUNCĂ în cadrul organizaţiei: aspecte teoretico-metodologice......................................................................................... 7

1.1 Esenţa şi particularităţile echipei în cadrul organizaţiei..................................... 7

1.2 Pricipiile de formare şi funcţionare a echipelor de muncă................................. 9

1.3 Rolul echipei în soluţionarea problemelor firmei.............................................. 16

II. DESCRIEREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERII ’’BTS Pro’’ SRL.............................................................................................. 19

2.1 Aspectul constitutiv, particularităţile caracteritice şi organizarea întreprinderii ’’BTS Pro’’ SRL................................................................................................................... 19

2.2 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază ai activităţii întreprinderii........ 26

2.3 Analiza asigurării şi interdependenţei personalului în cadrul firmei.................... 33

III. OPTIMIZAREA ECHIPELOR DE MUNCĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ’’BTS Pro’’ SRL.............................................................................................. 40

3.1 Planul strategic al lucrului în echipă şi rolul lui în rezolvarea creativă a problemelor întreprinderii....................................................................................................... 40

3.2 Propuneri de optimizare al lucrului în echipă în cadrul ’’BTS Pro’’ SRL......... 50

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 62

ANEXE.............................................................................................................. 65

Back to top