PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND RĂSPUNDEREA................................................... 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE ALE STUDIULUI COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI....................................... 7

1.1 Noţiuni generale şi factori de influenţă asupra comportamentului consumatorului.......................................................................................................................... 7

1.2 Intenţia de cumpărare ca dimensiune comportamentală.............................. 13

1.3 Metode şi tehnici de studiere a intenţiilor de cumpărare şi a comportamentului de consum.............................................................................................................. 17

 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALA A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII „ EFES VITANTA BREWERY S.A........................... 24

2.1 Studiul pieţei berii şi băuturilor răcoritoare din Republica Moldova.......... 24

2.2 Analiza economică - financiară a întreprinderii Efes Vitanta Brewery S.A”      28

2.3 Analiza activităţii de marketing a întreprinderii.......................................... 36

 

CAPITOLUL III. STUDIUL STRATEGIC..................................................... 49

3.1 Studiul intenţiilor de cumparare a consumatorilor pentru produsele companiei Efes Vitanta Brewery S.A”....................................................................................... 49

3.2 Direcţii strategice de modelare/ influeţă a intenţiei de cumpărare................ 56

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 63

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 65

ANEXE............................................................................................................. 66

Back to top