PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE........................................ 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. RELAŢIA BANCĂ/CLIENT PRIN PRISMA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII BANCARE: ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE............................................... 8

1.1 Noţiunea de client şi poziţia sa în sistemul integrat al calităţii.............................................. 8

1.2 Conţinutul şi sfera de cuprindere a băncilor comerciale.................................................... 13

1.3 Indicatorii eficienţei sistemului bancar al RM prin prisma serviciilor oferite clienţilor................... 17

 

Capitolul II ANALIZA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE LA NIVELUL B.C. ’’Banca de Economii’’ S.A............................................................................................ 25

II.1 Analiza sectorului bancar a Republicii Moldova..................................................... 25

II.1.1 Suportul legislativ-juridic al activităţii băncilor comerciale ale Republicii Moldova în perioada de tranziţie............................................................................................................... 25

 

II.2 Analiza poziţiei actuale a B.C. ’’Banca de Economii’’ S.A. în sistemului bancar al RM.......................................................................................................................... 27

II.2.1 Componentele structurii organizatorice a B.C. ’’Banca de Economii’’ S.A........... 27

II.2.2 Indicatorii economici ai B.C. ’’Banca de Economii’’ S.A................................. 39

 

CAPITOLUL III. Implicaţiile relaţiei bancă/client asupra eficienţei activităţii B.C. ’’Banca de Economii’’ S.A................................................... 46

3.1 Performanţele bancare ale ’’Băncii de Economii’’ SA..................................................... 46

3.2 Pincipalele direcţii strategice ale managementului relaţiilor cu clienţii la nivelul B.C. ‘’Banca de Economii’’ S.A........................................................................................................................... 52

3.3 Eficientizarea produselor şi serviciilor oferite clienţilor la nivelul ’’Băncii de Economii’’ SA.......... 61

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 81

Back to top