Cuprins:

 

 

ABREVIERI................................................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................................................ 4

 

CAPITOLUL I Locul şi rolul mărcii în sistemul de management al întreprinderii......................................................................................................................................................... 8

I.1 Marca ca mijloc de individualizare a produselor şi serviciilor..................................... 8

I.2 Instrumente moderne de marketing şi management utilizate în politica de marcă..... 16

I.3 Strategiile de marcă şi rolul lor în cadrul întreprinderii............................................... 23

 

CAPITOLUL II Analiza activităţii întreprinderii ’’ALMARA-YU’’ SRL........ 27

II.1 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază......................................................... 27

II.2 Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii........................................................ 34

 

CAPITOLUL III Propuneri, recomandări şi soluţii aplicabile politicii de marcă la nivelul întreprinderii ’’ALMARA-YU’’ SRL........................................................... 45

III.1 Atingerea viitoarelor obiective ale întreprinderii ’’ALMARA-YU’’ SRL prin adoptarea noilor strategii de marcă.......................................................................................................................... 45

III.2 Recomandări privind ridicarea eficienţei acţiunilor de promovare a politicii de marcă a întreprinderii ’’ALMARA-YU’’ SRL........................................................................................... 48

 

ÎNCHEIERE................................................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................. 56

Back to top