PLAN:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Structura şi ordonarea mesajelor persuasive.................. 7

1.1 Elementele unei reclame de excepţie............................................................ 7

1.2 Strategii persuasive ale discursul publicitar................................................ 17

1.3 Rolul imaginii în publicitate........................................................................ 21

 

CAPITOLUL II. Analiza activităţii întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A   31

2.1 Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii....................................... 31

2.2 Cercetări de marketing privind fundamentarea politicii de marcă a întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A................................................................................ 47

 

CAPITOLUL III. Propuneri, recomandări şi soluţii aplicabile activităţilor de promovarea imaginii prin mesajele publicitare la nivelul întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A............................................................................. 57

3.1 Atingerea viitoarelor obiective ale întreprinderii “Sudzucker Moldova” S.A prin adoptarea noilor forme de mesaje publicitare................................................... 57

3.2 Recomandări privind ridicarea eficienţei acţiunilor de promovare a imaginii întreprinderii prin mesajele publicitarea înaintate de cătrte întreprinderea “Sudzucker Moldova” S.A................................................................................................... 68

 

CONCLUZII..................................................................................................... 73

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 75

Back to top