PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Particularităţile de conţinut şi procesul strategic în marketing      7

1.1 Geneza şi delimitarea conţinutului strategic de marketing................................. 7

1.2 Procesul de elaborare a strategiilor de marketing............................................. 11

1.3 Tipologia strategiilor în marketing.................................................................. 18

 

CAPITOLUL II. Prezentarea generală şi a activităţii întreprinderii «Green Hills Market»........................................................................................................... 22

2.1 Prezentarea generală a companiei «Green Hills Market».................................. 22

2.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii «Green Hills Market»................. 25

2.3 Organizarea activităţii de marketing în cadrul întreprinderii «Green Hills Market»       33

 

CAPITOLUL III. Direcţii strategice a întreprinderii «Green Hills Market» în cadrul pieţei................................................................................................................. 40

3.1 Analiza strategiilor de marketing a companiei «Green Hills Market»................. 40

3.2 Dezvoltarea strategiilor de marketing în atingerea obiectivelor companiei «Green Hills Market»............................................................................................................. 54

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 62

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 63

ANEXE.............................................................................................................. 65

Back to top