CUPRINS:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE................................................ 3

ABREVIERI..................................................................................................... 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND NOŢIUNEA DE PRODUS NOU.......................................................................................................................... 8

1.1 Noţiunea de produs nou: definiţie, clasificări.............................................. 8

1.2 Metode şi tehnici de creare a produselor noi............................................... 11

1.3 Strategii de lansare a produselor noi pe piaţă............................................. 17

 

CAPITOLUL II. Prezentarea generală a activităţii întreprinderii ’’Mc Donalds’’......................................................... 25

2.1 Istoria dezvoltării industriei fast-food......................................................... 25

2.2 Studiul pieţei serviciilor de alimentare publică de tip fast-food în Republica Moldova.......................................................................................................................... 29

2.3 Analiza indicatorilor economic-financiari a activităţii întreprinderii ’’Mc Donalds’’.......................................................................................................................... 34

2.4 Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii ’’Mc Donalds’’............. 50

 

CAPITOLUL III. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE CREARE ŞI LANSARE A PRODUSELOR NOI ÎN CADRUL ’’Mc Donalds’’................................ 54

3.1 Evaluarea politicii de produs a companiei ’’Mc Donalds’’........................ 54

3.2 Alternative strategice de lansare a produselor noi de către ’’Mc Donalds’’ pe piaţa RM.................................................................................................................... 57

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 64

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 66

ANEXE............................................................................................................. 68

Back to top