PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE.................................................. 3

ABREVIERI...................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Transportul – parte componentă a sistemului logistic........... 7

1.1 Cunoaşterea raporNutilor de transport în economia de piaţă: conţinut şi clasificare    7

1.2 Perspectivele de dezvoltare a întreprinderilor de transport în condiţii de economie de piaţă.......................................................................................................................... 9

1.3 Modurile de transport şi caracteristica lor....................................................... 17

 

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii SRL ’’Nova Nut’’................................................................................................................. 22

2.1 Caracteristica de bază a întreprinderii şi poziţionarea sa în ramură................... 22

2.2 Analiza activităţii economice a întreprinderii ’’Nova Nut’’ SRL....................... 26

2.3 Esenţa procesului planificării strategice la nivelul întreprinderii ’’Nova Nut’’ SRL      39

 

CAPITOLUL III. Strategii şi direcţii de perfecţionare sistemului logistic în transporNutile operate de ’’Nova Nut’’ SRL.................................................. 45

3.1 Strategii şi tactici moderne utilizate în procesul de planificare strategic............. 45

3.2 Decizii referitoare la transportul de mărfuri...................................................... 55

3.3 Căi de îmbunătăţire a sistemului logistic......................................................... 64

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 67

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 69

Back to top