PLAN:

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE................................................ 3

ABREVIERI..................................................................................................... 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

CAPITOLUL I. Sistemul logistic al întreprinderii........................................... 8

1.1 Concepte, caracteristici şi structura sistemului logistic............................... 8

1.2 Planificarea şi realizarea activităţii logistice în cadrul societăţilor comerciale        16

 

CAPITOLUL II. Caracteristica economică a întreprinderii ’’ESC-PUR’’ S.R.L.    25

2.1 Caracteristica activităţii de cleaning în Republica Moldova........................ 25

2.2 Analiza activităţii ’’ESC-PUR’’ S.R.L........................................................ 29

 

CAPITOLUL III. Aspecte de conţinut privind funcţionalitatea sistemului logistic al ’’ESC-PUR’’ S.R.L.......................................................................................... 41

3.1 Analiza activităţilor logistice în ’’ESC-PUR’’ S.R.L.................................. 41

3.2 Căi de perfecţionare a activităţii logistice.................................................... 52

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 60

ANEXE............................................................................................................. 62

Back to top