PLAN:

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE................................................ 3

ABREVIERI..................................................................................................... 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

CAPITOLUL I. Rolul marketingului în dezvoltarea unei afaceri................... 8

1.1 Conceptul de marketing şi aplicarea acestuia în întreprindere.................... 8

1.2 Limite şi tendinţe ale aplicării marketingului în Republica Moldova........... 13

 

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară de marketing a companiei S.A „Fabrica de brînzeturi din Cahul”............................................. 20

2.1 Descrierea generală a întreprinderii şi a principalilor indicatori de activitate        20

2.2 Analiza activităţii de marketing şi a mixului de marketing.......................... 33

2.3 Analiza mediului de marketing al companiei S.A „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.......................................................................................................................... 37

 

CAPITOLUL III. Aplicarea marketingului la S.A „Fabrica de brînzeturi din Cahul” - tendinţe, oportunităţi şi limite......................................................................... 44

3.1 Etapele implimentării marketingului la S.A „Fabrica de brînzeturi din Cahul”     44

3.2 Direcţii de perfecţionare a marketingului la S.A „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.......................................................................................................................... 50

 

CONCLUZII..................................................................................................... 63

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 66

Back to top