PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE........................................ 3

ABREVIERI...................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind tehnicile de stimulare a vînzărilor produselor companiei......................................................................................................... 8

1.1 Publicitatea – tehnică clasică de stimulare a vînzării produselor....................... 8

1.2 Promovarea vînzărilor şi tehicile utilizate......................................................... 16

1.3 Tehnicile de relaţii publice.............................................................................. 21

 

CAPITOLUL II. Prezentarea generală a activităţii întreprinderii EFES VITANTA BREWERY S.A............................................................................................. 26

2.1 Caracteristica generală a activităţii întreprinderii „EFES VITANTA BREWERY S.A”.......................................................................................................................... 26

2.2 Descrierea activităţii economice a întreprinderii „EFES VITANTA BREWERY S.A”.......................................................................................................................... 33

2.3 Analiza tehnicilor de stimulare a vînzării produselor pe piaţă utilizate de întreprinderea „EFES VITANTA BREWERY S.A”.................................................................. 43

 

CAPITOLUL III. Direcţii de perfecţionare a tehnicii de stimulare a vînzărilor la produsul Berea ’’Chişinău’’............................................................................. 52

3.1 Promovarea produsului Berea ’’Chişinău’’ de către întreprinderea „EFES VITANTA BREWERY S.A”............................................................................................... 52

3.2 Atingerea viitoarelor obiective ale întreprinderii prin adoptarea noilor tehnici de stimulare a vînzărilor la produsul Berea ’’Chişinău’’............................................................. 55

 

CONCLUZII...................................................................................................... 61

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 64

Back to top