PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE................................................ 3

INTRODUCERE.............................................................................................. 4

 

CAPITOLUL I. Consideraţii teoretice privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în viziunea de marketing.................................................................... 8

1.1 Esenţa dezvoltării businessului mic............................................................. 8

1.2 Geneza şi delimitarea conţinutului strategiilor de marketing....................... 13

1.3 Obiectivele şi procesul de elaborare a strategiilor de marketing în întreprinderile mici şi mijlocii........................................................................................................... 17

 

CAPITOLUL II. Activitatea economico-financiara a întreprinderii ’’COMITEK’’ SRL.......................................................................................................................... 25

2.1 Prezentarea generală a ’’COMITEK’’ SRL................................................. 25

2.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii ’’COMITEK’’ SRL............ 29

2.3 Activitatea de marketing în întreprinderea „COMITEK’’ SRL................... 44

 

CAPITOLUL III. Esenţa şi particularităţile perfecţionării strategiilor de marketing în contextul dezvoltării întreprinderii ’’COMITEK’’ SRL................................ 46

3.1 Strategia de marketing şi principalele direcţii de dezvoltare ale ’’COMITEK’’ SRL.......................................................................................................................... 46

3.2 Realizarea obiectivelor întreprinderii ’’COMITEK’’ SRL prin elaborarea noilor strategii de marketing........................................................................................ 56

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 64

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 65

ANEXE............................................................................................................. 66

Back to top