PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE.................................................. 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Locul şi rolul întreprinderii de transport în economia de piaţă       8

1.1 Importanţa, rolul şi particularităţile sistemului de transport............................... 8

1.2 Piaţa şi întreprinderea de transport................................................................. 11

 

CAPITOLUL II. Piaţa de transport la etapa actuală....................................... 19

2.1 Analiza pieţei de transport în Republica Moldova........................................... 19

2.2 Indicatori ce caracterizează activitatea serviciilor de transport.......................... 25

 

CAPITOLUL III. Esenţa şi propuneri de eficientizare a activităţii întreprinderii „TRANSAGER” S.R.L................................................................................... 33

3.1 Caracteristica activităţii întreprinderii „TRANSAGER” S.R.L......................... 33

3.2 Analiza indicatorilor ce caracterizează activitatea de transport a firmei.............. 38

3.3 Metode de perfecţionare a sistemului de indicatori utilizaţi de către întreprindere        46

 

CONCLUZII...................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 61

Back to top