Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

LISTA ABREVIERILOR...................................................................................... 4

INTRODUCERE.................................................................................................. 5

Capitolul I. IMAGINEA ŞI POZIŢIONAREA PRODUSELOR PE PIAŢĂ: ASPECTE GENERALE..................................................................................... 8

1.1 Analiza teoretică a trilateralei de ’’piaţă-produs-imagine’’............................. 8

1.2 Factorii de influenţă şi alternativele strategice în crearea imaginii produsului. 11

1.3. Activităţi privind poziţionarea produsului în cadrul pieţei............................. 16

Capitolul II. DESCRIEREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII “Star Net” SRL............................................................................................................. 21

2.1 Caracteristica generală a “Star Net” SRL şi analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii “Star Net” SRL............................................................ 21

2.2 Analiza mediului de marketing al întreprinderii.............................................. 26

2.3. Organizarea activităţii de marketing în cadrul “Star Net” SRL...................... 32

Capitolul III. POZIŢIONAREA PRODUSELOR COMPANIEI “Star Net” SRL DIN PERSPECTIVA IMAGINII....................................................................... 36

3.1 Analiza poziţionării produselor “Star Net” SRL pe piaţa R.Moldova............. 36

3.2 Evaluarea imaginii produselor “Star Net” SRL prin prisma clienţiilor........... 40

ÎNCHEIERE......................................................................................................... 49

BIBLIOGRAFIE................................................................................................... 50

ANEXE................................................................................................................ 52

Back to top