Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE.................................................. 3

ABREVIERI...................................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

 

 

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND NOŢIUNEA DE PRODUS NOU...... 8

 

1.1 Esenţa sisemului de planificare a întreprinderii................................................ 8

1.2 Produsele noi şi metodologoia lansării lor....................................................... 15

1.3 Strategii promoţionale de lansare a produselor noi pe piaţă.............................. 24

 

 

II. Prezentarea generală a activităţii întreprinderii "Casa De ComerŢ Vita" S.R.L.................................................................................. 33

 

2.1 Analiza indicatorilor economico-financiari a activităţii întreprinderii "Casa De Comerţ Vita" S.R.L................................................................................................................. 33

2.2 Orientările strategice de dezvoltare ale "Casa De Comerţ Vita" S.R.L. în funcţie de mediul ei intern şi extern................................................................................................. 39

2.3 Aprecierea îndeplinirii programului de producţie a întreprinderii "Casa De Comerţ Vita" S.R.L................................................................................................................. 45

 

 

CAPITOLUL III. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE A PRODUSELOR NOI ÎN CADRUL "Casa De ComerŢ Vita" S.R.L.............................................................. 55

 

3.1 Evaluarea oportunităţii lansării produselor noi de către compania "Casa De Comerţ Vita" S.R.L. prin cercetarea caracteristicilor comportamentale ale consumatorului.......... 55

3.2 Alternative strategice de lansare a produselor noi de către "Casa De Comerţ Vita" S.R.L. pe piaţa RM....................................................................................................... 61

 

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 71

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 73

Back to top