Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

I. Abordăro generale privind standartele de calitate ISO 9001 – repere generale  8

1.1 ISO 9001 – indicator de performanţă a managementului calităţii....................... 8

1.2 Principiile de elaborare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în baza prevederilor standardului ISO 9001........................................................................................ 12

II. Analiza generală a activităţii Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A....... 19

2.1 Caracteristica generală a Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A...................... 19

2.2 Situaţia economico – financiară a Combinatului de Vinuri  “Cricova” S.A........ 28

III. Implimentarea standartelor de calitate Standartele ISO 9001 la nivelul activităţii Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A........................................................... 40

3.1 Argumentarea etapelor elaborării, implementării şi certificării Sistemului ISO 9001      40

3.2 Implementarea managementului prin procese – fundamentul îmbunătăţirii continue a producţiei ”Cricova” S.A.................................................................................... 50

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 58

Back to top