Cuprins:

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

I. PROMOVAREA PRODUSULUI PE PIAŢĂ: ASPECTE GENERAL-CONCEPTUALE

1.1 Esenţa caracteristică a activităţii de promovare a unui produs pe piaţă

1.2 Rolul politicilor de marketing la etapa de promovare a produsului pe piaţă

1.3 Strategii funcţionale de promovare eficientă a produsului pe piaţă

 

II. PREZENTAREA GENERALĂ ŞI DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

2.1 Caracteristica generală a companiei ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

2.2 Analiza mediului de marketing a companiei ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

2.3 Studiul portofoliului activităţilor de promovare a produselor clienţilor ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

 

III. POLITICI ŞI STRATEGII DE PROMOVARE A PRODUSULUI „Aqua Unica” ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII FIRMEI ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

3.1 Activităţi generale de promovare a produsului „Aqua Unica” în viziunea companiei ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

3.2 Strategii de evaluare a potenţialului produsului „Aqua Unica” în rîndul potenţialilor clienţi de către ’’IDS ADVERTISING’’ S.R.L.

3.3 Soluţii de îmbunătăţire a srategiilor şi politicilor de promovare

 

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top