PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Educaţia rutieră ca ştiinţă şi obiect de instruire

1.1 Concepte generale din domeniul educaţiei rutiere

1.2 Promovarea educaţiei racordate în sfera circulaţiei rutiere în clasele primare

1.3 Educaţie rutieră şi rolul ei în asigurarea unei culturi de comportare la trafic

 

CAPITOLUL II. Tehnologia de realizare a educaţiei în sfera circulaţiei rutiere în clasele primare

2.1 Modelul tehnologiei de realizare a educaţiei în sfera circulaţiei rutiere în clasele primare

2.2 Principii didactice aplicate la lecţiile de diriginţie cu elemente ale educaţiei rutiere

2.3 Metode, tehnici interactive şi mijloace de raţionalizare a predării la lecţiile de diriginţie a elementelor de educaţie rutieră

 

CAPITOLUL III. Estimarea eficienţei lecţiilor de diriginţie în vederea educaţiei rutiere în clasele primare

3.1 Cadrul general al operaţionalizării cercetării didactice

3.2 Tabloul metodologic al investigaţiei

3.3 Evaluarea cercetării experimentale

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top