PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. Modelul personalităţii istorice ca exemplu pentru generaţia tînără – momente generale.................................... 6

1.1 Consolidarea repercursiunilor educaţiei contemporane asupra formării tinerei generaţii.......................................................................................................................... 6

1.2 Locul şi rolul personalităţii istorice în procesul de învăţămînt – conţinut şi necessitate.......................................................................................................................... 14

1.3 Evoluarea şi perpetuarea valorilor naţionale ca principiu al educaţiei tinerei generaţii prin predarea personalităţii istorice la lecţia de istorie................................................... 19

 

CAPITOLUL II. Validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a tinerii generaţii prin predarea personalităţii istorice.................... 24

2.1 Diagnosticul nivelului de realizare a rolului personalităţii istorice în viziunea elevilor.......................................................................................................................... 24

2.2 Realizarea experimentului pedagogic de formare a tinerei generaţii prin predarea personalităţii istorice........................................................................................... 33

2.3 Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor obţinute în experiment............. 48

 

CONCLUZII...................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 55

CUVINTE CHEIE.............................................................................................. 56

ANEXE.............................................................................................................. 57

Back to top