PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Viziuni ştiinţifice asupra conceptelor de valoare materială şi nivel de trai

 

1.1 Esenţa conceptelor de valoare materială şi nivel de trai

1.2 Constituirea viziunii asupra valorilor materiale în cadrul socializării persoanei

1.3 Locul valorilor materiale ca element al satisfacţiei nivelului de trai la tineri

 

CAPITOLUL II. Examenul practic

2.1 Prezentarea generală a programului psihopedagogic experimental

2.2 Cunoaşterea şi acceptarea valorilor materiale prin intermediul experimentului psihopedagogic formativ

2.3 Evaluarea eficienţei programului psihopedagogic de cunoaştere şi acceptare a valorilor materiale

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top