PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

1. Delimitări teoretice personalitate-conflict în psihologia contemporană

1.1 Teorii psihologice reprezentative asupra personalităţii la etapa actuală

1.2 Conceptul de conflict şi de rezolvare al conflictului

1.3 Influenţa personalităţii asupra rezolvării conflictelor

1.4 Concluzii la Capitolul 1

 

2. Cercetarea experimental-psihologică a influenţei personalităţii asupra rezolvării conflictelor la studenţi

2.1 Designul experimental

2.2 Experimentul formativ – conţinut şi desfăşurare

2.3 Analiza rezultatelor privind rolul personalităţii asupra rezolvării conflictelor

2.4 Concluzii la Capitolul 2

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top