PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

I. Stilul educativ şi impactul lui asupra dezvoltării maturităţii şcolare

1.1 Abordări teoretico-psihologice în delimitarea problemei educării familiale

1.2 Caracteristica maturităţii şcolare ca proces de trecere la structurile şi motivele activităţii de învăţare

1.3 Criterii de evaluare a maturităţii şcolare prin prisma stilului educativ adoptat

1.4 Concluzii la Capitolul I

 

II. Studiul experimental al influenţei stilului educativ asupra dezvoltării maturităţii şcolare

2.1 Designul cercetării experimentale şi instrumentariul folosit

2.2 Desfăşurarea experimentului formativ

2.2.1 Tezele teoretice, scopul şi obiectivele experimentului formative

2.2.1 Organizarea experimentului formativ

2.4 Analiza rezultatelor obţinute prin prisma desfăşurării experimentului de control

2.5 Concluzii la Capitolul 2

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Back to top