PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Dificultăţi de comunicare la preadolescenţi: aspecte teoretico-metodologice

1.1 Precizări conceptuale şi caracteristici ale termenului de comunicare

1.2 Aspecte generale privind caracteristicile etapei de vîrstă a preadolescenţilor

1.3 Bazele psihologice ale dezvoltării competenţelor comunicative la preadolescenţi

1.4 Violenţa între preadolescenţi – cauza directă a lipsei capacităţii de comunicare

1.5 Concluzii la Capitolul 1

 

CAPITOLUL II. Remedierea psihologică a dificultăţilor de comunicare la preadolescenţi

2.1 Organizarea experimentului formativ

2.2 Implimentarea programului de îmbunătăţire a aptitudinilor de comunicare a preadolescenţilor

2.3 Experimentul de control

2.4 Concluzii la Capitolul 2

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Back to top