PLAN:

 

 

INTRODUCERE

 

Capitolul I. REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII SENZORIALE LA COPII DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

1.1 Particularităţile psihologice ale copiilor de vîrstă şcolară mică

1.2 Dezvoltarea senzorială specifică copiilor de vîrsta şcolară mică

1.3 Istoriografia cercetării problemei în literature autohtonă şi străină

 

Capitolul II. DETERMINAREA METODOLOGICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII SENZORIALE LA ELEVII DE VIRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

 

Capitolul III. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A NECESITĂŢII DEZVOLTĂRII SENZORIALE LA ELEVII DE VIRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

3.1 Experimentul de constatare în dezvoltarea senzorială a copiilor de vîrsta şcolară mică

3.2 Fundamentarea şi implementarea Modelului pedagogic de asigurare a dezvoltării senzoriale a copiilor de vîrsta şcolară mică

3.3 Experimentul de validare a rezultatelor obţinute

 

ÎNCHEIERE

LISTA BIBLIOGRAFICĂ

ANEXE

Back to top