PLAN:

 

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

I. Fundamente teoretice ale cetcetării fenomenului depresiei............ 7

1.1 Abordări teoretice referitoare la starea depresiei......................................... 7

1.2 Factorii de risc specifici dezvoltării stării de depresie................................. 10

1.3 Stările depresive şi caracteristica lor........................................................... 17

II. Analiza variabililor definitorii ale specificului stării depresive........ 25

2.1 Scopul şi metodele experimentului constatativ........................................... 25

2.2 Rezultatele experimentului constatativ........................................................ 26

III. Programul complex de asigurare a securităţii persoanelor aflate în depresie prin aplicarea suportului psihologic........................................ 35

3.1 Fundamente teoretice ale experimentului formativ...................................... 35

3.2 Realizarea programului de suport psihologic.............................................. 42

3.3 Evaluarea eficienţei suportului psihologic................................................... 45

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 49

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 54

ANEXE............................................................................................................. 56

Back to top